Inloggen

Montessorischool Apollo

preview
Nieuwsbrief 1

2021-2022 jaargang 34

29 augustus 2021

Montessorischool Apollo

Nieuwsbrief 1

We gaan weer beginnen....

Maandag 30 augustus 2021 is het weer zover...de school gaat weer beginnen!

Heerlijk om iedereen weer te zien! We hopen natuurlijk dat iedereen een goede zomervakantie heeft gehad, mooie momenten heeft gehad met elkaar, goed uitgerust is en net als wij weer super veel zin hebben in een nieuw schooljaar met nieuwe kansen.

Het team heeft in ieder geval alles afgelopen dagen al gedaan om een fijne start te kunnen gaan maken.

 

Maandagochtend om 8.15uur gaat het hek weer open en mogen de kinderen het schoolplein op. Vanwege de nog gelden de maatregelen helaas nog geen ouders op het plein.

 

Iedereen start op school, dus ook de kinderen van BB-A die als eerste op het gymrooster staan. Pas volgende week verwachten wij hen bij de gymzaal.

Corona maatregelen

Helaas hebben we nog steeds te maken met maatregelen en alertheid. In de speciale nieuwsbrief kunt u lezen wat op dit moment van toepassing is.

Inmiddels zullen vele volwassenen gevaccineerd zijn, maar dat geldt niet voor kinderen in de basisschool leeftijd. Laten we dus vooral oplettend blijven in het belang van ieders gezondheid en de voortgang van het onderwijs.

Natuurlijk rekenen we erop dat ouders er zorg voor dragen dat kinderen, die in quarantaine moeten vanwege een buitenlandse reis of een positieve besmetting, deze periode in acht nemen. U kunt een melding hiervan maken in de SchouderCom afwezigheidsmelder.

 

Schooljudo

Komende week zullen de lessen Schooljudo op onze school weer starten. Tot aan de herfstvakantie worden de schooljudolessen verzorgd door Ryan, onze Entertrainer (zo wordt een judoleraar van Schooljudo genoemd). De Entertrainer leert de kinderen en het docententeam over de Schooljudo-waarden: vertrouwen, samenwerken, respect, beheersing, weerbaarheid, discipline en plezier. Plezier is de katalysator en het FUNdament van alle andere waarden. Dit jaar staat de derde waarde, respect, centraal. Met echte judomatten en complete Schooljudo-pakken toveren we de zaal om tot een dojo en zorgen we voor een totaalbeleving.

 

De MB en BB krijgen deze lessen in de grote gymzaal op de gymtijd van vrijdag. Er zijn daar ruim voldoende judopakken aanwezig die de kinderen over hun eigen gymkleding aantrekken. De OB krijgt de lessen op woensdag in onze speelzaal op school. Ook voor hen zijn er judopakken aanwezig.

Kinderen die zelf een judopak hebben mogen dat ook gebruiken. Onder het judopak dragen de kinderen hun eigen gymkleding, dus die moet ook echt mee naar school.

Op de judomatten hebben we geen schoeisel aan, daar geldt blote voeten voor iedereen.

Let u er ook op dat piercings, oorbellen, kettingen, horloges, ringen etc thuis blijven (of op eigen risico afgeplakt worden). Vraag even hoe, uiteindelijk beslist Ryan of het veilig is om deel te nemen.

 

Niet alleen op de mat wordt er gewerkt aan de Schooljudo-waarden. De groepsleid(st)ers worden geïnspireerd tijdens een waardenworkshop. In de klas maken de leerkrachten gebruik van interactieve waardenposters. Daarnaast kan er gebruik gemaakt worden van een digitale leeromgeving. Hierin staan leuke beweeglessen, praatplaten en filmfragmenten van Disneyfilms die ervoor zorgen dat waarden tot leven komen in de klas en op het schoolplein.

 

Wat is Schooljudo dan precies?

Schooljudo ondersteunt docenten al veertien jaar bij het creëren van een veilige en fijne sfeer. Met de overtuiging dat dit de basis vormt om iedere klas en ieder kind (letterlijk) in zijn of haar kracht te zetten. Dit wordt gedaan door een eeuwenoude filosofie van het judo via een vernieuwende en speelse methodiek de gymzaal en klas in te brengen. Zo wordt er een significante bijdrage aan de fysieke, sociaal-emotionele en cognitieve ontwikkeling van een kind. Én aan de groepsdynamiek van een klas. Meer info vind u op www.schooljudo.nl.

Gymrooster MB en BB

De groepen hebben op maandag en vrijdag gym aan de Bachstraat 101. Alle gymlessen vinden plaats onder schooltijd. De kinderen van groepen die op maandag en vrijdag starten dienen rechtstreeks naar de gymzaal aan Bachstraat 101 te gaan. De laatste groepen lopen met de eiegen leid(st)er terug naar school en gaan nog even de spullen binnen halen. Daarna gewone eindtijd weer naar huis.

 

Maandag

 

          

Vrijdag

 

8:30-9:30

BB-A

 

8:30-9:15

BB-B

9:30-10:30

BB-B

 

9:15-10:00

BB-A

10:30-11:30

BB-C

 

10:00-10:45

BB-C

11:45-12:45

MB-B

 

10:45-11:30

MB-A

12:45-13:45

MB-A

 

11:30-12:15

MB-B

Vakantierooster

Het vakantierooster voor het schooljaar 2021-2022 is inmiddels aangevuld met de studiedagen en vastgesteld door de MR:

 

Schooljaar 2021-2022

Leidens Ontzet

3 oktober valt op een zondag

ma 4 oktober 2021 is vrij om het feest te vieren

Herfstvakantie ma 18 okt t/m vrij 22 okt 2021
Kerstvakantie vrij 24 dec vanaf 12:00 uur t/m vrij 7 jan 2022
Voorjaarsvakantie ma 28 febr t/m vrij 4 maart 2022
Pasen ma 18 april 2022
Meivakantie ma 25 april t/m vrij 6 mei 2022
Hemelvaart do 26 mei 2022 (vrij 27 mei 2022 studiedag)
Pinksteren ma 6 juni 2022
Zomervakantie

(vooraf vrij 8 juli 2022 studiedag)

ma 11 juli t/m vrij 19 aug 2022

         

Studiedagen buiten de vakanties, alle kinderen zijn dan vrij

vrijdagmiddag 24 december 2021 vanaf 12.00 uur
donderdag 24 maart 2022 hele dag (PROOLeiden Leiderdorp dag)
vrijdag 27 mei 2022 hele dag
vrijdag 8 juli 2022 hele dag

 

Het overzicht is gedurende het gehele jaar terug te vinden op onze website bij praktische zaken. Deze vakantie en studiedagen zijn ook opgenomen in de kalender van SchouderCom. Tip: synchroniseer uw eigen agenda met die van SchouderCom zodat u alle belangrijke van school steeds bij de hand heeft. Bovenaan de pagina van de kalender staat uw persoonlijke downloadlink. Volg de aanwijzingen die SchouderCom geeft en u mist het hele schooljaar niets meer!

Communicatie

SchouderCom

Ons SchoolOuderCommunicatiesysteem, kortweg SchouderCom is leidend in uw contact met ons

Al onze kinderen hebben minimaal één ouder die een account heeft bij SchouderCom. Zo kunnen we dus 100% van de ouders bereiken langs deze weg. Wij als school zorgen ervoor dat wij zo veel mogelijk en op zoveel mogeljk verschillende plaatsen (mailtjes, nieuwsbrieven, kalender, documenten, 'in de klas', intekenlijsten) via SchouderCom u informeren en uitnodigen. Dat gaat ieder jaar weer beter. Toch willen we graag nog wat tips onder uw aandacht brengen. Zie hiervoor bij documenten-ouders-handige informatie voor (nieuwe)ouders.

 

SchouderCom App

Veel ouders gebruiken de app op hun telefoon. Gratis te downloaden in de store. Heel handig om alle berichten direct binnen te zien komen, een afwezigheidsmelding te maken of een belangrijk  bericht (met hoge prioriteit) ook direct op te merken.

 

Bereikbaarheid en respons

Door SchouderCom zijn wij dus heel goed bereikbaar en is het 24 uur per dag mogelijk om contact met ons te zoeken. Op school hebben we de afspraak gemaakt dat we berichten door de week dagelijks lezen. In de ochtend net voor schooltijd en in de middag na schooltijd. Let u erop dat u de leid(st)ers niet op persoonlijke naam een bericht stuurt. Gebruik de mailbox van de groep zodat ook duo's en het MT deze berichten kunnen zien en in geval van afwezigheid van de betreffende leid(st)er de communicatie kunnen overnemen.

 

Beantwoorden zullen we, indien dat nodig is, binnen maximaal 3 werkdagen. Het kan zijn dat we eerst iets moeten navragen, opzoeken of overleggen. Gaat het daardoor wat langer duren, dan krijgt u daar alvast bericht over. Ook kan het zijn dat we u vragen om even binnen te lopen in plaats van een bericht terug te sturen of spreken wij u even aan na schooltijd.

Niet alle berichten vragen om een antwoord, ook al zou dat wel kunnen. We hebben met elkaar afgesproken terwille van de werkdruk om zuivere, duidelijke mededelingen niet te beantwoorden. Een afwezigheidsmelding bijvoorbeeld zullen we niet beantwoorden, tenzij daar nog vragen over zijn of de reden/duur van afwezigheid daar om vraagt.

 

We zijn dus goed bereikbaar (lezen alles binnen een werkdag) en alert op het geven van een respons. Uitsluitend in zeer dringende gevallen zullen wij tijdens de lesuren, in de avond of in het weekend op SchouderCom berichten reageren. We trekken hierin als team een lijn waarmee we de verwachtingen uniform en helder aangeven.

Materialen van school

Kinderen hoeven geen spullen van thuis mee te nemen om op school te kunnen werken. De school zorgt in principe voor alle materialen, zoals schrijfgerei, rekenmachines, Stabilogummen en andere schrijfbenodigdheden. In de BB maken ze afspraken over het meenemen van pennen en stiften voor het creatief schrijven in een niet te grote etui die goed in de la past.

 

Omdat wij het ontwikkelen van een goed, vlot en leesbaar handschrift belangrijk vinden investeren wij in kwalitatief en duurzaam materiaal voor het schrijven. Kinderen krijgen bij de start in de MB een dikke Stabilo 3.15. Later, zodra zij eraan toe zijn, krijgen zij nogmaals een Stabilo ditmaal met een dunnere stift. Deze Stabilo 1.4 gaat mee naar de BB. Kinderen in de BB krijgen zodra zij eraan toe zijn een vulpotlood 0,5.

 

Alle kinderen krijgen een pennenbak om de schrijfmaterialen netjes in te kunnen bewaren.

 

In de BB krijgen de kinderen ook eigen 'oortjes' voor de computer. Ze komen in een klein zakje, maar het is ook handig om daar een klein doosje voor mee te geven.

 

Voor het buitenspelen is ook gevarieerd en ruim voldoende materiaal aanwezig.

Kinderen nemen geen buitenspeelgoed zoals ballen, steppen, skateboards enz mee naar school.

 

We verwachten dat alle kinderen zorgvuldig met de materialen omgaan.

Natuurlijk kan er eens iets per ongeluk kapot gaan of beschadigen. Bij onzorgvuldig gebruik zullen we contact opnemen met de ouders om hierover in gesprek te gaan en de vervanging van de materialen te regelen. Wij vertrouwen erop dat u net als wij, de kinderen motiveert en ondersteunt in verantwoordelijk gebruik.

Onderbouw

Praktische informatie Het schooljaar is weer begonnen en wij hebben er enorm veel zin in. Wilt u uw kind weer een plantje (in een potje) meegeven? We vinden het belangrijk dat de kinderen leren hier zorg voor te dragen. We gymmen op maandag en vrijdag. Vanaf woensdag 8 september hebben wij ook schoojudo. Geeft u uw kind weer de gymkleding mee? Controleert u of de gymschoenen nog de juiste maat zijn?

Schoolmelk

Op school doen wij ook het schooljaar 2021-2022 mee aan een pilot gratis zuivel voor alle kinderen.

Deze zuivel wordt 4 dagen per week verstrekt, bekostigd door FrieslandCampina en wordt ondersteund door de Europese Unie, het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en de oudergelden.

 

Doel is aanleren van gezonde eetgewoontes, uniformiteit en regelmaat in aanbod. Gratis en gemakkelijk voor ouders, geen omkijken meer naar het drinken tijdens de lunch.

 

U kunt uw kind zelf opgeven via een centrale vragenlijst in SchouderCom. Centrale vragenlijsten zijn vragenlijsten die bij de doelgroep niet via het Postvak binnenkomen maar altijd op een centrale plaats bereikbaar en aanpasbaar zijn. Ga daarvoor naar:

  • Op de desktop: via Mijn gegevens
  • In de App: via Meer > Privacy en overige vragen

Daar ziet u welke keuze er al voor uw kind genoteerd staat. We hebben dit overgenomen van vorig schooljaar. Wilt u veranderen of wilt u nieuw aanmelden dan kunt u dat zelf doen.

U kunt voor ieder van uw kinderen de keuze maken uit:

  • halfvolle melk
  • karnemelk
  • water
  • eigen drinken meebrengen

De regeling loopt eigenlijk vanaf de herfstvakantie, maar vanuit de oudergelden zorgt school ervoor dat er het hele schooljaar verse zuivel is voor uw kind. Dus ook op maandag 30 augustus de eerste schooldag zal er zuivel zijn!

 

Schoolfotograaf

We zijn gewend dat de schoolfotograaf in de eerste weken langs komt om van ieder kind een mooie foto en een leuke groepsfoto te maken. Dit schooljaar zitten we achteraan in de planning en komt de schoolfotograaf pas op 10 november bij ons langs. Natuurlijk staat dit in de kalender van SchouderCom. Tegen die tijd krijgt u van ons ook nog een herinnering, zodat op tijd de haartjes geknipt kunnen worden :)

www.montessorischoolapollo.nl