Inloggen

Montessorischool Apollo

 

Nieuwsbrief 14

VanMT-mailbox (Wouter Ouwehand)

AanIedereen in alle groepen

2018-2019 jaargang 34

24 maart 2019

Montessorischool Apollo

Nieuwsbrief 14

De Cultuurweken staan voor de deur!

Inline imageOp donderdag 4 april starten we met ons dansproject. Om half negen verzamelen alle kinderen en groepsleid(st)ers zich op het groene schoolplein om met een gezellige warming up de dansweken te beginnen. Ouders zijn hierbij van harte welkom.

In de periode daarna worden voor alle kinderen dansclinics gegeven. Er wordt gedanst rondom het thema water. Water kun je drinken, je kunt erin zwemmen, water beweegt, het stroomt, het druppelt en het klatert. De muziek die het water maakt kun je mee beleven door erop te bewegen als in een regenbui, te deinen, te golven of gewoon lekker te spetteren. De kinderen gaan met dit thema dansend aan de slag.

Op vrijdag 12 april, na afloop van de koningsspelen zal het project worden afgesloten. Met zijn allen voeren we dan de koningsdans Pasapas nog een keer uit. Om 14.15u staat de hele school nogmaals op het groene schoolplein voor de vrolijke slotdans. Ook hiervoor zijn ouders van harte uitgenodigd.

 

Voor in de agenda!

Donderdag 4 april: 8.30u Gezamenlijke opening dansproject

Vrijdag 12 april: 14.15u Gezamenlijke afsluiting dansproject

De Grote Rekendag 2019: Uit Verhouding!

Afbeeldingsresultaat voor rekendag 2019 uit verhoudingOok dit jaar doet onze montessorischool weer mee aan de Grote Rekendag! De Grote Rekendag is een dag voor alle basisscholen in Nederland en Vlaanderen (groep 1 t/m 8) die helemaal in het teken staat van rekenen. En dan niet gewoon in de klas, maar vooral ook daarbuiten. Want rekenen is veel meer dan sommen maken in je werkboek!

De Grote Rekendag vindt plaats op woensdag 3 april en het thema van dit jaar is 'Uit Verhouding'. Kinderen verkennen tal van situaties waarin de verhoudingen niet kloppen. Daarvan zijn er genoeg. Denk maar aan een uitvergroot ijsje of zak patat voor een snackbar. Het verkennen van dergelijke situaties leidt tot verhoudingsgewijs redeneren, maar ook tot meetactiviteiten en het verkennen van de ruimte (meetkunde). Het onderliggende doel is kinderen onderzoekend te laten rekenen. Want zelf ontdekken levert inzicht op. En niet onbelangrijk: het maakt rekenen leuk. Precies zoals we in het montessorionderwijs gewend zijn! Om 8.30u beginnen we de dag met een schoolbrede opening. U bent uiteraard van harte welkom om deze bij te wonen.

 

"Door te ‘spelen’ leren kinderen. Mijn spelen is leren, mijn leren is spelen. De wereld wordt onderzocht, de verschijnselen en de structuren. Dat geeft het kind zelfvertrouwen en moed om zich vrij in de wereld te kunnen ontplooien. Kinderen worden geïnspireerd om verbeeldingskracht te ontwikkelen en achterliggende samenhangen te ontdekken en te zien, de actieve bouwstenen voor de intelligentie en de mathematische geest. Het onderwijs dat erop gericht is een natuurlijke onderzoekende grondhouding te ontwikkelen, leidt tot het verwerven van diepere inzichten en het ontwikkelen van de verbeeldingskracht."

Inline image

 

~ Maria Montessori 

Onderbouw

Muzieklessen juf Danja 

Tot de meivakantie worden er voor de onderbouw muzieklessen verzorgd door juf Danja. Afgelopen les hebben de kinderen muziek gemaakt rondom het verhaal van prinses Fiene. Zij zongen stoere liedjes over draken en waren écht niet bang. Tijdens het laatste liedje werden de kinderen tot ridder of ridderprinses geslagen. In de klas gebruiken we de gehoorkokers om verschillende geluidsverschillen waar te nemen en de bellen op de bellentafel om het muzikaal gehoor te ontwikkelen. 

 

Inline imageThema jonge dieren

Komende weken werken we in de onderbouw over het thema jonge dieren. We leren dat dieren soms anders genoemd worden als zij jong of volwassen zijn. Ook leren we dat sommige dieren in een cylcus leven, zoals bij een kikker of vlinder. In het montessorionderwijs is de zorg voor de omgeving een belangrijk kenmerk. We stellen de kinderen daarom vragen als: 'hoe zorg je voor jonge dieren' en 'hoe nuttigen de verschillende dieren hun voeding'? We oefenen ook de verschillende dierengeluiden. Tot slot een leuke tip: Ga samen naar de kinderboerderij. Daar kun je vaak (jonge) dieren aaien en tegen een klein bedrag een flesje melk geven aan een lammetje.

Middenbouw

Afbeeldingsresultaat voor vrijheidsschreeuw appelKom naar onze Kunsttentoonstelling!

Op donderdag 28 oktober opent de middenbouw wederom de deuren voor ouders en kinderen tijdens de tweede Kunsttentoonstelling van dit schooljaar. Van 14.30u tot 15.00u kunt u genieten van:

 

- 3D-kaarten en cadeaudoosjes waarin onder andere de montessoriaanse geometrische lichamen verwerkt zijn. 

- Prachtige kunstwerken in de stijl van Karel Appel. Van Karel Appel komt de uitspraak "Ik rotzooi maar een beetje aan (...). Ik gooi d'r soms hele potten tegelijk op!" De kinderen hebben deze uitspraak ter harte genomen en op de meest creatieve manieren hun kunstwerken tot stand gebracht.  

- Dansoefeningen waarbij het accent ligt op de bewegingskwaliteiten rekken/strekken, stroef/soepel en spannen en ontspannen.  

 

U leest het al, het wordt weer een fantastische culturele aangelegenheid. Zorg er dan ook voor dat u onze kunsttentoonstelling niet mist!

Bovenbouw

Centrale Eindtoets (groep 8)

Van 16 t/m 18 april wordt in de bovenbouw de Centrale Eindtoets voor groep 8 afgenomen. Omdat de digitale adaptieve Centrale Eindtoets in 2019 niet aangeboden kan worden aan de basisscholen (zie hier), nemen we de Eindtoets dit jaar af op papier. Aan de hand van de Centrale Eindtoets laten de kinderen zien wat ze in acht jaar basisschooltijd hebben geleerd. Ze hoeven er dus niet speciaal voor te leren. De Centrale Eindtoets bestaat uit de verplichte onderdelen Nederlandse taal en rekenen. Onze school neemt daarnaast ook het onderdeel wereldoriëntatie af. De kinderen nemen de papieren Centrale Eindtoets af in hun eigen lokaal, onder begeleiding van hun eigen groepsleider. Ze kiezen zelf een geschikt moment uit om de toetsonderdelen te maken, precies zoals ze doorheen hun basisschooltijd gewend geraakt zijn. Zoals u van ons gewend bent, zorgen we tijdens de afnamedagen met elkaar voor voldoende rust.

De papieren Centrale Eindtoets is een kwalitatief goede toets die een betrouwbaar toetsadvies oplevert voor het best passende brugklastype voor leerlingen van alle niveaus. De verkorting van de afnameduur van de Centrale Eindtoets tot twee dagdelen draagt bij aan een zo toegankelijk mogelijke toets. Uit analyses is namelijk gebleken dat de hoge betrouwbaarheid ook behouden blijft met een vermindering van opgaven ten opzichte van voorgaande jaren. Dit betekent dat de verplichte taken van de papieren Centrale Eindtoets in 2019 165 opgaven bevat (Nederlandse taal en rekenen). In 2018 bestond de Centrale Eindtoets nog uit 200 opgaven. De verplichte onderdelen Nederlandse taal en rekenen nemen we af op de eerste en tweede toetsdag: 16 en 17 april. Het onderdeel wereldoriëntatie nemen we af op de derde toetsdag: 18 april.

 

Zie voor meer informatie de pagina voor leerlingen en ouders op de site van de Centrale Eindtoets.

 

Schaatsclinic groep 8

Ieder jaar reist groep 8 met Stefan van TOS en een van de meesters af naar de schaatshal aan de Vondellaan. Dit jaar deden we dat op een druilerige, zeg maar gerust stormachtige, donderdag. Zelfstandig fietsgroepen vormen, duidelijk de handen uitsteken, netjes rechts aanhouden... het was voor onze gediplomeerde fietsspecialisten een koud kunstje. Eenmaal aangekomen bij de schaatshal, werden de schoenen verruild voor scherp geslepen noren. Samen met Stefan, zijn stagiaire en Marianne (de moeder van Dieter) genoten de kinderen van dik een uur lekker actief schaatsplezier. Superleerzaam en natuurlijk ook supergezellig!

 

Lekker schaken in de bovenbouw

Woensdag 20 maart hebben de bovenbouwers zich verdiept in de wereld van het schaken. Zij werden hierbij begeleid door twee echte schaakmeesters. Uiteraard behandelden we het speeldveld, de speelstukken, het aantal velden op een schaakbord en, niet geheel onbelangrijk (!), de spelregles. De betrokkenheid was groot, zoals we gewend zijn van onze geïnteresseerde montessorikinderen. Dat had als positief gevolg dat er een flink aantal schaakpartijtjes tegen elkaar gespeeld konden worden. Ieder op zijn eigen niveau en tempo. Nice! 

 

KOO-tentoonstelling Middeleeuwen verplaatst

Na een reis door de tijd van de Egyptenaren, Grieken en Romeinen, zijn we nu aanbeland in de vroege middeleeuwen. We starten bij de val van het West-Romeinse Rijk in 476 n. Chr. en zullen onder andere via Karel de Grote, het feodale stelsel, de kruistochten en de Honderdjarige Oorlog uitkomen bij de renaissance, eind vijftiende eeuw. Een van de algemene lessen van deze periode zal verzorgd worden door bouwhistoricus Marcel (de vader van groep 8'er Dieter). Hij zal meesters en kinderen het nodige vertellen over verschillende bouwstijlen zoals we deze uit de middeleeuwen kennen. Kortom, een leerzame periode voor jong én oud!

 

Om de kinderen wat meer tijd te geven voor het uitwerken van hun projectwerk, hebben we besloten de Kosmische Tentoonstelling over de middeleeuwen twee weken door te schuiven. Deze zal nu dus plaatsvinden op donderdag 27 juni 2019 van 14.30u-15.00u.

Koningsspelen 2019 komen eraan!

Inline imageOp vrijdag 12 april doen wij weer mee met de landelijke Koningsspelen. Deze worden voor ons in hoofdlijnen georganiseerd door Koningsspelen Leiden. Onze sportcommissie maakt dat alles op onze school goed en sportief verloopt. Alle activiteiten verlopen volgens een strak schema en binnen de normale schooltijden. Het is dus belangrijk dat iedereen op tijd op school is. 
 

De kinderen zijn de hele ochtend bezig met verschillende spelletjes en sporten in teamverband. De kinderen uit de midden- en bovenbouw worden daarbij begeleid door leerlingen uit het voortgezet onderwijs, namelijk van het Vlietland College. De kinderen uit de onderbouw worden begeleid door hun groepsleid(st)ers en ouders. 

De midden- en bovenbouwgroepen sporten op de sportvelden van VV Leidsche Boys, waar we gezamenlijk heen lopen. De onderbouw blijft op school en doet alle spellen op ons eigen schoolplein. Aan het eind van de ochtend komt iedereen weer terug in de eigen groep en sluiten we aldaar de Koningsspelen af met een Koningslunch. Hiervoor moet uw kind zelf bestek meenemen. Ook dansen we nog een keer gezamenlijk de koningsdans: Pasapas.

 

Na de lunch blijven de kinderen gewoon op school want het is qua tijd een reguliere schooldag. Op deze dag nemen de kinderen zelf hun normale fruittussendoortje en drinken mee van huis en krijgen ze de lunch, inclusief drinken, van de Stichting Koningsspelen. Er zijn geen kleedkamers beschikbaar, dus vanuit huis alvast sportieve kleding (kijk naar het weer!) aan en vooral goede stevige (buiten)sportschoenen. 
  

Samenvattend: 

  • Vrijdag 12 april zijn de Koningsspelen. 
  • Het is een gewone schooldag, van 8.30u tot 14.30u.
  • De MB en BB lopen gezamenlijk naar de sportvelden (op tijd aanwezig zijn dus). 
  • De OB sport op het eigen schoolplein. 
  • Thuis alvast sportieve kleding en (buiten)sportschoenen aan doen. 
  • Kinderen nemen zelf drinken en fruit mee voor in de ochtendpauze (geen snoep en/of ongezonde snacks). 
  • Kinderen krijgen lunch op school van de Stichting Koningsspelen. Uw kind heeft bij de lunch bestek nodig. 
  • Let op het weer. Denk hierbij bijvoorbeeld aan extra water, zonnebrand en regenkleding.

www.montessorischoolapollo.nl