Inloggen

Montessorischool Apollo

Nieuwsbrief 1

VanMT-mailbox (Antoinette Poldervaart)

AanIedereen in alle groepen

2019-2020 jaargang 34

8 september 2019

Montessorischool Apollo

Nieuwsbrief 1

We zijn weer terug!

Inline imageDe eerste schoolweek zit er inmiddels op en we kunnen samen vaststellen dat we alweer behoorlijk op stoom geraakt zijn. De kinderen hebben gewerkt met de montessorimaterialen, gezellig samen buiten gespeeld, de werkplekken ingericht en de eerste gymlessen beleefd. Op woensdagavond 4 september hebben ouders en groepsleid(st)ers elkaar daarnaast weer kunnen ontmoeten tijdens de drukbezochte informatieavond. Kortom, het nieuwe schooljaar is écht begonnen.

De weken tot aan de herfstvakantie staan speciaal in het teken van groepsvorming en -dynamiek. De groepsleid(st)ers en kinderen besteden extra en gerichte aandacht aan het leren kennen van elkaar en de groep. Op deze manier leggen we samen een stevige basis waarop de rest van het schooljaar kan worden voortgebouwd en wordt iedere kind in staat gesteld zich op eigen tempo verder te ontwikkelen.  

 

Bent u benieuwd naar de werkzaamheden van uw kind, of wilt u even bijpraten met de groepsleid(st)er? Kom dan na schooltijd, tussen 14.30u en 14.45u, gerust even langs!

Schooljudo

Schooljudo

Deze week zijn de lessen Schooljudo op onze school gestart. De aankomende weken worden er judolessen verzorgd door Tijmen, onze Entertrainer (zo wordt een judoleraar van Schooljudo genoemd). De Entertrainer leert de kinderen en het docententeam over de Schooljudo-waarden: vertrouwen, samenwerken, respect, beheersing, weerbaarheid, discipline en plezier. Plezier is de katalysator en het FUNdament van alle andere waarden. Dit jaar staat de eerste waarde, vertrouwen, centraal. Met echte judomatten en complete Schooljudo-pakken toveren we de gymzaal om tot een dojo en zorgen we voor een totaalbeleving.

De MB en BB krijgen deze lessen in de grote gymzaal op de gymtijd van vrijdag. Er zijn daar judopakken aanwezig die de kinderen over hun eigen gymkleding aantrekken. De OB krijgt de lessen op woensdag in onze speelzaal op school. Ook voor hen zijn er judopakken aanwezig.

 

Niet alleen op de mat wordt er gewerkt aan de Schooljudo-waarden. De groepsleid(st)ers worden geïnspireerd tijdens een waardenworkshop. In de klas maken de leerkrachten gebruik van interactieve waardenposters. Daarnaast kan er gebruik gemaakt worden van een digitale leeromgeving. Hierin staan leuke beweeglessen, praatplaten en filmfragmenten van Disneyfilms die ervoor zorgen dat waarden tot leven komen in de klas en op het schoolplein.

 

Wat is Schooljudo dan precies?

Schooljudo ondersteunt docenten al veertien jaar bij het creëren van een veilige en fijne sfeer. Met de overtuiging dat dit de basis vormt om iedere klas en ieder kind (letterlijk) in zijn of haar kracht te zetten. Dit wordt gedaan door een eeuwenoude filosofie van het judo via een vernieuwende en speelse methodiek de gymzaal en klas in te brengen. Zo wordt er een significante bijdrage aan de fysieke, sociaal-emotionele en cognitieve ontwikkeling van een kind. Én aan de groepsdynamiek van een klas. Meer info vind u op www.schooljudo.nl.

SchouderCom

Al onze kinderen hebben minimaal één ouder die een account heeft bij SchouderCom. Zo kunnen we dus 100% van de ouders bereiken langs die weg. Wij als school zorgen ervoor dat wij zo veel mogelijk en op zoveel mogeljk verschillende plaatsen (mailtjes, nieuwsbrieven, kalender, documenten, 'in de klas', intekenlijsten) via SchouderCom u informeren en uitnodigen. Dat gaat ieder jaar weer beter. Toch willen we graag nog wat tips onder uw aandacht brengen. Zie hiervoor bij documenten-ouders-handige informatie voor (nieuwe)ouders.

Veel ouders gebruiken de app op hun telefoon. Heel handig om alle berichten direct binnen te zien komen.

 

Door SchouderCom zijn wij dus heel goed bereikbaar en is het 24 uur per dag mogelijk om contact met ons te zoeken. Op school hebben we de afspraak gemaakt dat we berichten door de week dagelijks lezen. In de ochtend net voor schooltijd en in de middag na schooltijd. Beantwoorden zullen we, indien dat nodig is, binnen maximaal 3 werkdagen. Het kan zijn dat we eerst iets moeten navragen, opzoeken of overleggen. Gaat het daardoor wat langer duren, dan krijgt u daar alvast bericht over. Ook kan het zijn dat we u vragen om even binnen te lopen in plaats van een bericht terug te sturen of spreken wij u even aan na schooltijd.

Niet alle berichten vragen om een antwoord, ook al zou dat wel kunnen. We hebben met elkaar afgesproken terwille van de werkdruk om zuivere, duidelijke mededelingen niet te beantwoorden. Een afwezigheidsmelding bijvoorbeeld zullen we niet beantwoorden, tenzij daar nog vragen over zijn of de reden/duur van afwezigheid daar om vraagt. In geen geval zullen wij tijdens de lesuren, in de avond of in het weekend op SchouderCom berichten reageren. We rekenen op uw begrip hiervoor.

Materialen van school

Kinderen hoeven geen spullen van thuis mee te nemen om op school te kunnen werken. De school zorgt in principe voor alle materialen, zoals schrijfgerei, rekenmachines, Stabilogummen en andere schrijfbenodigdheden. In de BB maken ze afspraken over het meenemen van pennen en stiften voor het creatief schrijven in een niet te grote etui die goed in de la past.

 

Omdat wij het ontwikklelen van een goed, vlot en leesbaar handschrift belangrijk vinden investeren wij in kwalititief en duurzaam materiaal voor het schrijven. Kinderen krijgen bij de start in de MB een dikke Stabilo 3.15. Later, zodra zij eraan toe zijn, krijgen zij nogmaals een Stabilo ditmaal met een dunnere stift. Deze Stabilo 1.4 gaat mee naar de BB. Kinderen in de BB krijgen zodra zij eraan toe zijn een vulpotlood 0,5.

 

Voor het buitenspelen is ook gevarieerd en ruim voldoende materiaal aanwezig.

Kinderen nemen geen buitenspeelgoed zoals ballen, steppen, skateboards enz mee naar school.

 

We verwachten dat alle kinderen zorgvuldig met de materialen omgaan.

Natuurlijk kan er eens iets per ongeluk kapot gaan of beschadigen. Bij onzorgvuldig gebruik zullen we contact opnemen met de ouders om hierover in gesprek te gaan en de vervanging van de materialen te regelen. Wij vertrouwen erop dat u net als wij, de kinderen motiveert en ondersteunt in verantwoordelijk gebruik.

Vakantierooster 2019-2020

Het vakantierooster voor het schooljaar 2019-2020 is inmiddels aangevuld met de studiedagen en vastgesteld door de MR:

 

Leidens Ontzet do 3 oktober 2019 (vrij 4 oktober 2019 studiedag)
Herfstvakantie ma 21 okt t/m vrij 25 okt 2019
Kerstvakantie vrij 20 dec vanaf 12:00 uur t/m vrij 3 jan 2020
Voorjaarsvakantie ma 24 febr t/m vrij 28 febr 2020
Pasen ma 13 april 2020
Meivakantie ma 27 april t/m vrij 8 mei 2020
Hemelvaart do 21 mei 2020 (vrij 22 mei 2020 studiedag)
Pinksteren ma 1 juni 2020

Zomervakantie

(vooraf vrij 17 juli 2020 studiedag)

ma 20 juli t/m vrij 30 aug 2020

         

Studiedagen, alle kinderen zijn dan vrij

vrijdag 4 oktober 2019 hele dag
donderdag 21 november 2019 hele dag
vrijdag 22 mei 2020 hele dag
vrijdag 17 juli 2020 hele dag

 

Het overzicht is gedurende het gehele jaar terug te vinden op de website bij praktische zaken. Deze vakantie en studiedagen zijn ook opgenomen in de kalender van volgend schooljaar. Tip: synchroniseer uw eigen agenda met die van SchouderCom zodat u alle belangrijke van school steeds bij de hand heeft. Bovenaan de pagina van de kalender staat uw persoonlijke downloadlink. Volg de aanwijzingen die SchouderCom geeft en u mist volgend schooljaar niets meer!

Schoolfotograaf

Inline imageWoensdag 4 september 2019 kwam onze schoolfotograaf langs. Onder schooltijd fotografeerde hij alle kinderen in een groep met hun groepsleid(st)er(s), alle kinderen individueel en alle broertjes/zusjes van hetzelfde gezin. Na schooltijd was er gelegenheid om een gezinsfoto te laten maken samen met jongere en/of oudere broertjes/zusjes.

Na ongeveer twee weken levert de fotograaf voor iedere foto/gezin een inlogcode op school af.  Daarmee kunt u de foto's online uitzoeken en eventueel bestellen. Het fotograferen verplicht u dus nog tot niets, maar de ervaring leert dat onze fotograaf prachtige plaatjes kan maken!

Een mooie gelegenheid om de profielfoto van uw kind(eren) op SchouderCom te verversen.

Onderbouw

Praktische informatie vis

Het schooljaar is weer begonnen en wij hebben er enorm veel zin in. Wilt u uw kind weer een plantje (in een potje) meegeven? We vinden het belangrijk dat de kinderen leren hier zorg voor te dragen. We gymmen op maandag en vrijdag. Geeft u uw kind weer de gymkleding mee? Controleert u of de gymschoenen nog de juiste maat zijn?

 

Kosmisch onderwerp
De komende twee weken behandelen we het prentenboek De mooiste vis van de zee. Rondom dit prentenboek vinden gesprekken en activiteiten plaats die te maken hebben met thema's als vriendschap, omgangsvormen en delen. Verder leren de kinderen over de zee en de dieren die hierin en rondom leven.  

Middenbouw

Ook de MB is weer goed gestart. We hebben uitgebreid de tijd genomen om met elkaar kennis te maken en de vakantieverhalen met elkaar te delen. waardenEr zijn verschillende spellen gespeeld en opdrachten gemaakt die in het teken staan van de groepsvorming. Een mooi verhaal schrijven met een tekening daarbij was voor veel kinderen ook een keuze om wat meer van zichzelf te laten zien. Kom gerust eens kijken wat we allemaal hebben beleefd en gemaakt. Op woensdag hebben we onze nieuwe groep laten fotograferen. Binnenkort hangt de foto weer bij ons lokaal en kunt u deze zelf ook krijgen door de foto's van uw kind bij de fotograaf te bestellen. Vrijdag hadden we onze eerste Schooljudoles van meester Tijmen. Het was erg leuk en de kinderen hebben heel goed meegedaan. De waardenposter gaan we komende week verder invullen en in de groepen bespreken.

Bovenbouw

Inline imageRekentuin, Taalzee en Nieuwsbegrip

Ieder kind in de bovenbouw heeft een account voor Oefenweb (Rekentuin en Taalzee) en Nieuwsbegrip. Met behulp van de reeds bestaande inlognamen en wachtwoorden kan uw kind inloggen en aan de spellen van Oefenweb en de digitale lessen van Nieuwsbegrip werken. In de bovenbouw hanteren we een tweetal afspraken (zie hieronder) die ervoor zorgen dat de kinderen tot voldoende oefening komen. Samen, school, ouders en kinderen, zien we toe op de kwaliteit van het gemaakte werk.

 

Oefenweb

Bent u benieuwd hoeveel opgaven uw kind gemaakt heeft? Vraag uw kind dan naar zijn/haar groeikaart. Hierop wordt per dag en per week bijgehouden welke spellen uw kind gespeeld heeft en hoeveel opgaven er gemaakt zijn. 

 

Nieuwsbegrip

Bent u benieuwd naar het thema van de week of de manier waarop deze digitaal verwerkt wordt? Dit is in één handomdraai te zien wanneer uw kind inlogt. U ziet, aan de hand van groene vinkjes, ook of uw kind de onderdelen van de lopende week gemaakt heeft.

 

Afspraken digitale taken

1) Per dag: 50 opgaven Rekentuin en 50 opgaven Taalzee.

2) Per week: 1 keer Andere Teksoort (10 opgaven) en 1 keer Woordenschat (24 opgaven).

Inline image

 

Minikoraal 2019

Inline imageOver een klein maandje is het weer zover: prachtige praalwagens tijdens de taptoe en de optocht, heerlijke broodjes met haring en uitjes, borden vol met dampende hutspot en stoofvlees en een gezellig volle kermis! U snapt het: de viering van Leidens Ontzet staat voor de deur! Ook dit jaar wordt deze mooie viering traditiegetrouw ingeluid tijdens het Minikoraal bij Sporting Trigon. Op dinsdag 1 oktober fietsen we met de hele bovenbouw naar het festivalterrein en hebben daarbij uw hulp hard nodig. Via SchouderCom kunt u zich inschrijven als fietsouder. Fietsouders ontvangen tevens een polsbandje waarmee ze toegang hebben tot de tribune. Kortom, wees er snel bij en deel met ons in de feestvreugde. 

Daarnaast brengen de kinderen op donderdag 26 september een aantal koraalkrakers ten gehore aan het altijd enthousiaste publiek van de Zuidwester. Op activiteitencentrum Zuidwester in Leiden wordt dagbesteding geboden aan cliënten met een verstandelijke handicap. Wij vinden het als school onze maatschappelijke taak om onze kinderen in contact te brengen met alle mogelijke groepen in de samenleving en hen te laten ervaren dat het fijn is met elkaar te leven en voor elkaar iets over te hebben. Het is goed te zien hoe ook onze kinderen en teamleden altijd weer genieten van dit contact.

De komende maandagmiddagen, en zo nu en dan tussen de bedrijven door, besteden we in de bovenbouw aandacht aan het oefenen van de koraalliederen. De groepsleid(st)ers vertellen daarbij passende verhalen uit het boek Lang geleden van Arend van Dam. Wilt u thuis met uw kind(eren) oefenen? Dat kan! Via de route documenten - ouders - Minikoraal op SchouderCom kunt u alle klassiekers beluisteren.

Medezeggenschapsraad (MR)

Ook dit jaar zal de MR weer regelmatig bij elkaar komen om de ontwikkelingen op school te bespreken en gedachtes daarover uit te wisselen. MR-vergaderingen zijn openbaar en kunnen op afspraak door geïnteresseerde ouders bijgewoond worden. Interesse? Stuur een mail naar de voorzitter van de MR: Barbro den Haan-Heijmans. De notulen van de vergaderingen van de MR kunt u inzien op Schoudercom (via: documenten/ouders/MR/notulen).

Op donderdag 27 juni stond de zesde en laatste MR-vergadering van het schooljaar 2018/2019 op het programma. Tijdens deze vergadering heeft de MR onder andere gesproken over de ontwikkelingen betreffende de formatie, de invulling van de werkgroepen (taal, rekenen, kosmisch), de planning wat betreft de studiedagen en de rookvrije schoolomgeving. Ook is het schoolreisje van de onderbouw kort geëvalueerd.

www.montessorischoolapollo.nl