Montessorischool Apollo

FAQ | Inloggen
 
 

Nieuwsbrief 20

VanMT-mailbox (Antoinette Poldervaart)

AanIedereen in alle groepen

2017-2018 jaargang 34

9 juli 2018

Montessorischool Apollo

Nieuwsbrief 20

Organisatie laatste schoolweek

De bronafbeelding bekijkenVandaag is de laatste schoolweek gestart van dit schooljaar. Wat hebben we met zijn allen een fantastisch schooljaar achter de rug. Rekenmaterialen, Taal: doen!-toneelstukjes, massa's taalsymbolen, kosmische tentoonstelling, een heerlijk kerstdiner, een gaaf schoolkamp en fantastische schoolreisjes... van alle activiteiten hebben we gezamenlijk weer ervaringen van jewelste gemaakt. Een succes maken van een schooljaar doen we met elkaar. We willen daarom alle ouders en kinderen bedanken voor hun betrokkenheid en inzet.

In deze laatste week vinden de uitvoeringen van de afscheidsmusical plaats: Maandag 9 juli voor de onderbouw en woensdag 11 juli voor de midden- en bovenbouw.  Dinsdagmiddag 10 juli maken de kinderen van de groep 2 en groep 5 kennis met hun nieuwe groep. Altijd een spannend, enerverend, maar vooral ook heel leuk moment die door groepsleid(st)ers en kinderen goed wordt voorbereid. Op deze dinsdagmiddag staat vanaf 14.30u ook de traditionele Ouderbedankborrel gepland. We ontmoeten u deze middag graag in onze schooltijd om onder het genot van een hapje en drankje het jaar af te sluiten. Op donderdag 12 juli staat de laatste schooldag op het programma. We besteden dan per groep aandacht aan de schoonmaak en het opruimen van de lokalen. Onze schoolverlaters zijn die dag vanaf 14.15u welkom in hun 'oude groep' om samen met hun maatjes en groepsleider het jaar af te sluiten en de aankomende vakantie in te luiden. Op vrijdag 13 juli staat een studiedag gepland. Er vindt een interne verhuizing plaats om ruimte te maken voor de nieuw te starten peutergroep. We ruimen dan ook uitgebreid tijd in om de nieuwe midden- en bovenbouwers aan elkaar over te dragen. De kinderen zijn deze dag vrij.

 

Samengevat

Maandag 9 juli: Musicaluitvoering onderbouw (alleen de liedjes)  

Dinsdag 10 juli: Kennismakingsmiddag / ouderbedankborrel in de tuin (vanaf 14.30u)

Woensdag 11 juli: Musicaluitvoering midden- en bovenbouw

Donderdag 12 juli: Laatste schooldag

Vrijdag 13 juli: Studiedag: interne verhuizing en overdracht

Toestemming beeldmateriaal

De bronafbeelding bekijkenHet zal u niet ontgaan zijn dat de wet op de privacy flink is aangescherpt. Alle programma's waar wij mee werken hebben hun privacyverklaring aangepast aan de regels van deze nieuwe wetgeving. Ook PROOLeiden heeft het privacyreglement vernieuwd. Dit staat voor u ter inzage op de website.

Eén van de zaken die wij zelf goed met de individuele ouders moeten regelen is het gebruik van foto's. Daartoe is een vragenlijst uitgezet waarop ouders hun toestemming kenbaar kunnen maken. Die vragenlijst vindt u bij mijn gegevens (rechtsbovenaan het scherm, naast uitloggen) Daar heeft u de mogelijkheid om uw toestemming op te geven of aan te passen. Het is voor ons echt belangrijk dat u dit doet. Fijn dat al heel veel mensen dit gedaan hebben. Als dit nog niet gelukt is, willen we u bij dezen vragen dit alsnog op korte termijn te doen. Tot die tijd interpreteren we voor uw kind alle antwoorden als 'nee', er worden dus geen foto's geplaatst en/of beschikbaar gesteld op het afgeschermde deel van SchouderCom.

Terugblik Zomerfeest

Inline image

Met elkaar kijken we terug op een heerlijk zomers Zomerfeest rondom het thema "op de boerderij".

Wat een feest was het daar in de schooltuin met alle dieren die hier speciaal zijn gebracht.

 

Kinderen en ook ouders hebben kunnen kijken, voelen en knuffelen met de dieren.

 

Natuurlijk ontbrak ook het springkussen niet, de spelletjes en de knutselopdrachten en het open podium zijn ook vaste geslaagde onderdelen.

 

Ouders en de EVC bedankt voor jullie hulp tijdens het zomerfeest!

 

Onderbouw

We gaan op reis naar...?vlag

De mooie vraag staat nu nog even centraal in de onderbouw. De kinderen kunnen met de vlaggen, potloden en liniaal hiermee aan de slag. "Wat is de naam van het land en hoe zit dit eruit?" Mooie vlaggenboekjes worden zo gemaakt. We horen graag na de vakantie wat zij hebben gedaan en beleefd.

 

Binnen en buiten werken met elkaar

Met elkaar hebben we dit schooljaar weer veel geleerd, gebouwd, gewerkt, buiten gespeeld en buiten gewerkt. De kinderen krijgen de vrijheid om ook een buitenwerkje tijdens het werken te doen. Vegen, balwerpen, planten verzorgen, zoekopdrachten zijn zo verschillende activiteiten die ze kunnen doen. De klassen en de materialen worden deze week met de kinderen schoongemaakt en dan is alles weer startklaar voor na de zomer.

spring

 

 

Middenbouw

De bronafbeelding bekijkenJuffendag

Polonaise door de gang, spelletjes spelen in de klas, ijsjes eten in het park. Het was een geslaagd feest tijdens de Juffendag van woensdag 4 juli. Wat een feest om zo verwend te worden en wat is er hard gezongen voor ons door de kinderen. We hebben enorm genoten van het samenzijn en de gezelligheid! Ook willen we alle kinderen heel erg bedanken voor de prachtige tekeningen, lekkere chocolaatjes en fleurige bloemetjes. We kunnen allemaal weer heerlijk geurend onder de douche vandaan komen en helemaal ontspannen een tijdschriftje lezen terwijl we bijkomen vanavond. Dankjewel allemaal.

 

 

Bovenbouw

Afscheidsmusical

In de laatste schoolweek van dit schooljaar voert groep 8 de traditionele afscheidsmusical op voor de kinderen van de onder-, midden- en bovenbouw. Voor de onderbouw is een wervelende muziekshow georganiseerd in de speelzaal. Deze zal worden uitgevoerd op maandagmiddag 9 juli. Uiteraard inclusief fraaie decorstukken en acteurs in kostuum. De voorstelling voor de midden- en bovenbouw zal op woendsagochtend 11 juli worden uitgevoerd in de aula van het Vlietland College. Met de uitvoeringen van de afscheidsmusical nemen onze schoolverlaters afscheid van hun groepsleiders en maatjes. Na de zomervakantie staat een nieuw avontuur voor de deur, namelijk het brugklasjaar aan de middelbare school.

 

Rekentuin, Taalzee en Nieuwsbegrip

De Rekentuinen, Taalzeeën en het Nieuwsbegriparchief van de kinderen van groep 6 en 7 blijven tijdens de zomervakantie bereikbaar. Middels de bestaande inlognamen en wachtwoorden kan uw kind inloggen en aan de spellen van Oefenweb en de archieflessen van Nieuwsbegrip werken. Na de zomervakantie pakken we in de bovenbouw onze vertrouwde deadlines weer op, te weten:

 

1) Per maand: 700 opgaven Rekentuin en 700 opgaven Taalzee

2) Per week: 1 keer Andere Teksoort (10 opgaven) en 1 keer Woordenschat (24 opgaven)

Medezeggenschapsraad

Een schooljaar vliegt voorbij, ook voor de leden van de MR! Inmiddels hebben we de laatste vergadering van dit schooljaar alweer achter de rug. We hebben in totaal 6 keer vergaderd dit jaar. Daarbij passeerde een reeks van onderwerpen de revue, zoals onder andere:

 

- de meerjarenbegroting;

- de formatieontwikkelingen;

- de onderwijstijdenregeling;

- het contact tussen ouders en school;

- de schoolgids;

- het schoolplan;

- het jaarplan.

 

Ook is de oudergeleding van de MR regelmatig bijgepraat over de manier waarop het onderwijs wordt vormgegeven, aanschaf van nieuw montessorimateriaal en de opbrengsten van de citotoetsen in medio en eind 2018. De oudergeleding merkt dat er een enthousiast team staat, dat graag wil bouwen aan de toekomst van de school. 

Tenslotte kunnen we vaststellen dat we als MR mooi gegroeid zijn in onze rol van adviserend en medebeslissend orgaan. We merken dat er een professionele sfeer heerst binnen de MR en dat doorheen het jaar constructief de samenwerking met de directie is gerealiseerd. Kortom, er is sprake van vertrouwen; een goede basis om samen mooie stappen voorwaarts te blijven zetten.

 

Voorlopig staan er even geen vergaderingen op de agenda. Na de zomervakantie gaan we echter weer met frisse zin aan de slag. Natuurlijk blijven we altijd open staan voor ideeën en feedback van u als ouders/verzorgers. U kunt ons te allen tijde bereiken via SchouderCom.

 

Voor nu wenst de MR u een fijne zomervakantie.

www.montessorischoolapollo.nl

Loading...