Inloggen

Montessorischool Apollo

preview
Nieuwsbrief 1

2020-2021 jaargang 34

7 september 2020

Montessorischool Apollo

Nieuwsbrief 1

Onderbouw

Start van het jaar

In de onderbouw hebben we weer een fijne start gemaakt van het schooljaar. Leuk om te zien dat de kinderen het ritme weer snel hebben opgepakt.

We starten de dag met het buitenspelen op het plein. U kunt buiten het hek afscheid nemen van uw kind(eren) en uw kind zelfstandig door het hek laten lopen. Na het buitenspelen gaan we met elkaar naar binnen.

Extra aandacht is er voor de routines van de dag, aan het begin en einde van de dag. Binnen draag je je binnenschoenen, je wast je handen, je fruit/ groente en drinken op de goede plaats en bij binnenkomst starten we met het opruimen van de plantjes, kleedjes en het stoffen van de tafel.

De meesten hebben al hun spulletjes alweer op school, mocht dat voor uw kind nog niet zo zijn wilt u er dan nog even zorg voor dragen voor:

  • Een plantje om te verzorgen in de klas
  • Binnenschoenen, bijv. sloffen
  • Gymkleding en gymtas voorzien van naam
  • Een of twee setje(s) reservekleding voor het geval dat er een ongelukje gebeurt

Thema

We werken over land, lucht en water. Wat leeft er op het land, in de lucht en in het water? We leren over de aarde en we bekijken de aardbol, die bestaat uit land en water. We knutselen binnen dit thema en zorgen dat er verschillende vaardigheden aan bod komen.

 

Gym

We gymmen op vrijdag en maandag. We zien graag dat de gymschoenen op school blijven, omdat we tussendoor ook activiteiten doen in de speelzaal, waar de leerlingen gymschoenen voor nodig hebben.

 

Reserverkleding

Op school missen we ruime joggingbroekjes voor als kinderen door hun reservekleding heen zijn en een ongelukje hebben gehad. Heeft u toevallig nog joggingbroekjes over? Wij kunnen ze goed gebruiken!

 

 

Middenbouw

Start  

We zijn inmiddels twee weken gestart. De kinderen uit de onderbouw hebben voor de vakantie al meegedraaid in de middenbouwgroepen. Dit kunnen we goed merken. De kinderen gaan vertrouwd de klassen binnen en zijn vertrouwd met de groepsleid(st)er. We merken wel dat de kinderen soms nog zoekend zijn. De klassen zijn net anders ingericht en met nieuwe materialen. Alle nieuwe kinderen (onderbouw en zij-instroom) hebben een maatje gekregen. Dit kan een oudste zijn, soms is het een kind die dat al heel goed kan. Mooi om te zien hoe de kinderen elkaar op weg helpen om iets zelf te doen. 

 

Gymmen 

We zijn trots om te zien dat bijna alle kinderen op maandag en op vrijdag hun gymtas bij zich hebben. In verband met de veiligheid moeten de kinderen tijdens de gymlessen gymschoenen dragen. Wilt u met uw kind controleren of de gymschoenen goed passen?  

We streven er naar dat alle kinderen voldoende bewegen. Als iemand de gymtas is vergeten, willen we graag de kinderen toch mee laten gymmen. Wij hebben op school een gymkrat met extra gymkleding (we zoeken vooral nog korte sportbroeken) en gymschoenen. Een goed doel voor de te kleine gymkleding en -schoenen die nog niet versleten zijn...???

Bovenbouw

We zijn weer gestart!

Inmiddels zijn we alweer twee weken op school. In die tijd hebben we al flink bijgepraat, gerekend, geschreven, met materiaal gewerkt en gespeeld. Over de eerste schoolweek schreven bovenbouwers Vlinder en Merle het volgende: "De eerste schooldag begonnen we met praten over de vakantie. Daarna kregen we een planner. De groep achters en een aantal groep zeveners kregen een maatje uit groep zes om te begeleiden, want het eerste jaar in de bovenbouw is altijd weer een beetje wennen. De regels werden doorgenomen en besproken en daarna gingen we in stilte aan de slag.

De tweede dag begonnen we met plannen de mensen die een maatje hadden helpen die met plannen. We zijn ook verder gegaan met het maken van de verjaardagskalender. Deze week werden er ook de eerste verjaardagen gevierd.

Vrijdag hebben we ook nog de eerste judoles over samenwerken gehad. Voordat we naar de judoles gingen hebben we de poster over samenwerken ingevuld. Hier gaan we de komende weken nog verder mee aan het werk."

U leest het, we zijn weer lekker aan de slag gegaan en we zijn van plan dat het hele jaar met elkaar te blijven doen!

 

150 jaar Maria Montessori!

Deze en volgende week lezen we in de groepen voor uit het boekje Ik ben Maria Montessori van Bertje Fonts van Engelen. Het boekje, speciaal geschreven voor kinderen, geeft inzicht in het leven en de idealen van Maria Montessori. Ook in de klas staan we dus even extra stil bij ons bijzondere en mooie onderwijs!

 

Kosmisch onderwijs: de middeleeuwen

Vorige week zijn we met elkaar vol enthousiasme aan het nieuwe kosmische thema begonnen, namelijk: de middeleeuwen. We hebben het toen gehad over het ridderlijk leven. Eer, moed, beschaving en geloof moest door deze edele lieden hooggehouden en verspreid worden. Kinderen die daar interesse in hadden konden naar aanleiding van de eerste les een verwerkingsboekje maken, maar ook kiezen een ridderverhaal te schrijven of een wapenschild te ontwerpen. Tijdens de tweede les hebben we het gehad over de verschillende rollen in de middeleeuwse maatschappij waarin paus, keizer, koning, monnik en boer allemaal een unieke rol speelden. Groepjes kinderen moesten aan de hand van kaartjes met beschrijvingen een van deze rollen uitbeelden. De andere kinderen moesten raden welke rol door de groepjes vertolkt werd. Een leuke en leerzame belevenis! 

Inline imageInline image 

Op vrijdagmiddag 30 oktober sluiten we het thema weer met elkaar af. Hoe we al het interessante en mooie werk aan u tentoon gaan stellen, gaan we nog even met elkaar bedenken.

Schoolfotograaf

Woensdag 16 september 2020 komt onze weer schoolfotograaf langs.

Onder schooltijd fotografeert hij:

  • alle kinderen in een groep met hun leerkracht(en)
  • alle kinderen individueel
  • alle broertjes/zusjes van hetzelfde gezin

Dat gebeurt dus onder schooltijd en hier hoeft u niets voor te doen.

 

Geen extra service dit jaar

Het is vanwege de beperkingen ivm Corona niet mogelijk om na schooltijd een gezinsfoto te laten maken samen met jongere en/of oudere broertjes/zusjes.

Heel jammer! We hopen dat dit later in het schooljaar wel weer mogelijk is en hebben dan ook al een principe afspraak gemaakt met de fotograaf in januari 2021. Indien de maatregelen dan weer zijn versoepeld, zullen we dit alsnog voor u gaan organiseren.

 

Verwonder om de Hoek

VerwonderingOp dinsdagmiddag 15 september is voor alle kinderen op school van alles te beleven. Alle kinderen gaan twee leuke workshops volgen.

De groepen 5  t/m 8 hebben vorige week al een top 4 kunnen maken uit de 8 aangeboden workshops.  De lessen worden georganiseerd door musea uit Leiden en door B plus C. Zingen, dansen, trommelen, tijdreizen, natuurbeleving, rappen, theater, programmeren of streetdance, er is keus genoeg.

De kinderen van groep 3/4 en de kinderen van groep 1/2 krijgen workshops in hun eigen bouw. Ook zij hebben keus uit drama, tekenen/schilderen, knutselen en muziek. Kortom, het wordt een groot, gezellig en leerzaam feest.

Bij deze ene workshopmiddag blijft het niet. In de komende periode kunnen kinderen zich inschrijven voor allerlei creatieve, culturele of muzikale lessen na schooltijd. Deze worden in de buurt georganiseerd en zijn gratis.  Uw kind krijgt dinsdagmiddag informatie hierover mee naar huis.

www.montessorischoolapollo.nl