Montessorischool Apollo

FAQ | Inloggen
 
 

Nieuwsbrief 16

VanMT-mailbox (Antoinette Poldervaart)

AanIedereen in alle groepen

2017-2018 jaargang 34

8 april 2018

Montessorischool Apollo

Nieuwsbrief 16

Cultuurweken: Daar zit muziek in!

CultuurwekenEr zit muziek in onze montessorischool! Deze en volgende week staan geheel en al in het teken van het componeren van muziek, het bespelen van muziekinstrumenten en de verwondering die daaruit voortkomt. Naast de muzieklessen van juf Danja op de dinsdagen, staan er ook muzieklessen van de groepsleid(st)ers op het programma. In de tussentijd zijn de kinderen ook zelfstandig bezig met het creëren van de meest fraaie ritmes, tonen, partituren en composities. Houd voor verdere updates en foto's de Nieuwsflitsen op SchouderCom goed in de gaten. 

 

De afsluiting van de cultuurweken doen we met en voor elkaar op vrijdag 13 april: vanaf 14:00 uur zijn alle ouders welkom om mee te komen kijken naar wat wij geleerd hebben en dus kunnen presenteren aan u. Zorg dat u er bij bent!

Bovenbouw

Kosmisch: De Tweede Wereldoorlog en de ontwikkeling van Europa

De bovenbouwkinderen reizen na het spannende verhaal over de Eerste Wereldoorlog verder de twintigste door: van het einde van de Eerste Wereldoorlog via het interbellum naar het begin van de Tweede Wereldoorlog. Aandacht zal besteed worden aan de machtsverhoudingen in zowel Europa als Nederland, maar ook aan historische figuren als de dictator Adolf Hitler en belangrijke gebeurtenissen als de discriminatie en vervolging van de joden. Na de les over de Tweede Wereldoorlog staan we stil bij de ontwikkeling van Europa. Onderwerpen als de oprichting van de EGKS, de EEG zullen net als het hedendaagse Europesie Unie en eurozone zullen ruim aan bod komen. Uiteindelijk besluiten we onze Kosmische Reis door de Nieuwste Tijd met een blik op de laatste decennia en het Nederland zoals we dat nu, volwassenen en kinderen, kennen en ervaren. Volgend jaar springen we in onze montessoritijdmachine en reizen we helemaal terug naar de vroegste beschavingen, van onder andere de Egyptenaren, Babyloniërs, Assyriërs, Grieken, Romeinen en natuurlijk... onze eigen hunebedbouwers. 

 

Na de meivakantie, op 17 mei 2018 (14.00u-14.30u), vindt de laatste Kosmische Tentoonstelling van dit schooljaar plaats. We nodigen u uit vooral langs te komen om samen met ons de afsluiting van het Kosmsische jaar in de bovenbouw te vieren.

 

Afname digitale adaptieve Centrale Eindtoets

Van 16 t/m 26 april 2018 wordt in de bovenbouw de digitale adaptieve Centrale Eindtoets afgenomen. Aan de hand van de Centrale Eindtoets laten de kinderen zien wat ze in acht jaar basisschooltijd hebben geleerd. Ze hoeven er dus niet speciaal voor te leren. De Centrale Eindtoets bestaat uit de verplichte onderdelen Nederlandse taal en rekenen. Onze school neemt daarnaast ook het onderdeel wereldoriëntatie af. De Centrale Eindtoets wordt op de computer gemaakt, in het lokaal waar uw kind ook zijn/haar reguliere werk maakt. 

De digitale adaptieve Centrale Eindtoets is adaptief, dus zich aanpassend aan het niveau van de antwoorden van uw kind. Alle kinderen beginnen op de eerste toetsdag met een starttoets die voor iedereen hetzelfde is en waarin makkelijke en moeilijke vragen worden afgewisseld. Na deze starttoets wordt het niveau van uw kind berekend. Op de tweede toetsdag maakt uw kind vragen die het best passen bij het niveau dat het bij de starttoets heeft laten zien. Na het tweede toetsdeel wordt het niveau weer berekend. In het derde toetsdeel, op de derde toetsdag dus, maakt uw kind weer vragen op het best passende niveau. Dat kan dus een ander niveau zijn dan het niveau van het tweede toetsdeel. Aan het einde van de toets worden de resultaten van de drie toetsdelen bij elkaar opgeteld. Die optelsom bepaalt de uitslag van de toets.

 

Zie voor meer informatie over de digitale adaptieve Centrale Eindtoets:

- de informatiekrant over de Centrale Eindtoets 2018 (op vrijdag 9 maart door de groepsleiders meegegeven aan uw kind)

- de website: www.centraleeindtoetspo.nl/leerlingen-en-ouders

- het filmpje: www.youtube.com/watch?v=JWPx-fYIhtk

 

Wilt u thuis een kijkje krijgen in hoe de omgeving van de digitale adaptieve Centrale Eindtoets eruitziet?

Kijk dan op: https://oefenen.facet.onl/facet/pages/oefen/po/?menu=0_0

 

Verkeersexamens

Wat een spanning, wat een spanning. Afgelopen donderdagmiddag 5 april namen alle verkeersexamenkandidaten met 'gezonde zenuwen' hun examenplek in het lokaal van meester Wouter in. "Heb ik alle verkeersborden nog op een rijtje? Hoe werkt een rotonde ook alweer? Bij een stopbord verplicht stoppen! Rechtdoor op dezelfde weg gaat voor. In een erf mag je 75 km/u rijden... oh nee! Dat was natuurlijk 15 km/u." De opdracht was helder: 25 opgaven. 16 of meer goed = geslaagd. 15 of minder goed = gezakt. Door het vele oefenen, ook de afgelopen weken tijdens de Ateliers, hebben bijna alle kinderen hun Theoretisch Verkeersdiploma behaald. De kinderen die opgaan voor het herexamen wensen we veel succes. Oefen nog een paar keer goed, dan heb je je theoretische diploma binnenkort ook in the pocket.

 

Op woensdag 18 april staat het Praktisch Verkeersexamen op het programma. De route hebben we reeds op vrijdag 23 maart aan de kalender in SchouderCom gekoppeld. Op deze manier kunt u samen met uw kind alvast oefenen op de route die tijdens het Praktische Verkeersexamen gefietst zal worden. Het Praktisch Verkeersexamen wordt dit jaar voor het eerst georganiseerd door Verkeersbureau Nederland. Zij hebben voor alle scholen in Leiden twee routes gepland, één in de Hoge Mors en één in de Merenwijk. Wij zijn door het Verkeersbureau Nederland ingeroosterd voor de Hoge Mors-route. Niet voor alle kinderen bekend terrein. We raden u dan ook aan om de route voorafgaande aan het examen twee tot drie keer met uw kind te fietsen. Op deze manier went uw kind goed aan de af te leggen route en neemt de kans dat hij/zij zich tijdens het examen kan concentreren toe (tijdens het afleggen van de examenroute worden in principe geen routeborden gebruikt). Blijf tijdens het oefenen steeds achter uw kind fietsen, zodat u kan zien hoe hij/zij fietst en kan bijsturen waar en wanneer dat nodig is.

 

Pregym1Afsluiting PreGymnasiumCollege

Zoals u misschien weet hebben wij de afgelopen twee maanden meegedaan aan het project PreGymnasiumCollege. We moesten elke week een aantal opdrachten uitvoeren bij de thema's scheikunde, wiskunde en klassieke talen. Op de foto's ziet u de uitwerking van onze keuzeopdracht die we tijdens de slotbijeenkomst van vrijdag 6 april op het Stedelijk Gymnasium (locatie Socrates) hebben gepresenteerd. De keuzeopdracht was het maken van een kettingreactie. Door de goede voorbereiding is dat ons goed gelukt. Al met al was het een leuk project en hebben we genoten van de leerzame en boeiende opdrachten.  

 

Sofie, Renske en Liladee

Sverre, Merijn, Mohammed en Luuk

 Pregym2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sportcommissie

Tennistoernooi middenbouw

Op 21 maart hebben Castor, Nirsin, Fenna, Jenna en Roos meegedaan aan het tennistoernooi voor de middenbouw. Na een sportieve warming-up gingen onze kanjers meteen aan de slag. De opdracht: 7 punten winnen en zo een punt scoren voor je team. Na meerdere wedstrijden kregen de deelnemers een tennisdiploma en een tennisballetje cadeau. Het uur was zo voorbij! En ze hebben allemaal beloofd dat ze er volgend jaar weer bij zijn! 

 

Tafeltennistoernooi bovenbouw

Op 28 maart hebben wij, Houdaifa en Eveline, meegedaan aan het tafeltennistoernooi. Dat was een groot succes. We hebben namelijk twee bekers gewonnen. Eveline is eerste geworden en Houdaifa derde. We zijn de klassen rondgegaan en om onze bekers te laten zien. Iedereen was erg blij voor ons en trots op onze prestatie.

Tijdens het toernooi zaten we in een poule met vier kinderen van onze eigen leeftijd. De winnaars van de poule kwamen uiteindelijk in een nieuwe poule, met andere winnaars, terecht. Zo ging het niveau steeds een beetje verder omhoog. We waren daarom des te blij met onze gewonnen prijzen!

Tafeltennis

www.montessorischoolapollo.nl

Loading...